* - oznacza pola wymagane.

Krótka pomoc:

 • W polu adres proszę wpisywać tylko nazwę ulicy i domu - służy to identyfikacji wodomierza - np. Suwalska 64
 • Stan wodomierza proszę podawać zawsze w m3 bez jednostek - np. 123
 • Jak nie mają Państwo podlicznika, to w pole podlicznik proszę nic nie wpisywać.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku,19-300 Ełk, ul. Suwalska64.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kuczkowski.pwik@elk.com.pl lub telefonicznie 87 6218400.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.